-Garaža se prostire na dva nivoa
-Po jedno mesto na svakom nivou rezervisano je za invalide
-Prilaz garaži se ostvaruje pomoću auto lifta čiji je pristup projektovan preko severozapadne fasade orjentisane ka Karpoševoj ulici.